Universele Handleeskunde » Chiroloog of handleeskundige

De Chiroloog, Handleeskundige of Handanalist

De (wetenschappelijke) handleeskundige of chiroloog bestudeert de gehele hand op een diagnostische manier. Zo iemand heeft de kunde om de hand nauwkeurig te onderzoeken en de vele gegevens, die de hand bevatten, op de juiste wijze te combineren, te deduceren en te interpreteren; om vervolgens daarover een uitspraak te doen over iemands natuurlijke aanleg, karakter en talenten.

        Vroeger hechtte men veel waarde aan de afzonderlijke tekens, maar nu wordt de hand op een holistische manier bestudeerd en allerlei gegevens tegen elkaar afgewogen. Zo worden bijvoorbeeld lijnen die identiek zijn maar in verschillende handtypen voorkomen anders geïnterpreteerd.

         Het woord 'chiro' is afgeleid van het cheir (= hand) en loog (= kundige). Handleeskunde of Chirologie is een methodiek en het 'lezen' van een hand gebeurt volgens vast omlijnde regels, waarbij feiten en ervaring een grote rol spelen. Het is dus een empirische wetenschap.

Deze techniek kan slechts verworven worden door een opleiding te volgen en door deze intensief, zelfs jaren, te oefenen. Elke chiroloog zal theoretische kennis als basis gebruiken en zich in de praktijk verder ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat hij of zij daarmee iets aan de Handleeskunde toevoegt of wel daar mee verfijningen of vernieuwingen aanbrengt.

      Omdat de mens evolueert en dus ook de hand en de lijnen evolueren, is Handleeskunde een 'levende' wetenschap. Van elke chiroloog wordt dan ook verwacht dat hij met deze wetenschap met de tijd meegaat en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. De Handleeskunde bestaat uit vijf specialisme en wanneer men een aanduiding in het ene specialisme ziet, kan men deze ook in een andere terug vinden. Zo kun je de specialismen als een tweede checklist zien. 

Een van de grootste stellingen in de Handleeskunde is:

 

Eén aanduiding is geen aanduiding, men moet er op zijn minst twee of drie andere zien!

  

Wanneer je een goede handanalyse van jezelf wilt maken, is het belangrijk om een verantwoord en modern boek kopen.
Ten onrechte wordt er soms nog van uitgegaan dat Handleeskunde verwant is aan waarzeggerij en toekomstvoorspelling, wat het dus absoluut niet is. Een goede handleeskundige verduidelijkt de weg die je in je leven volgt. Zo ook waarom bepaalde dingen gebeuren, wat er met je is gebeurd en welke mogelijkheden je nog hebt. Je bepaalt zelf of je wilt veranderen.