Knuppel-, kogel- of knotsduim

IK HEB ZO’N RARE DUIM, IS DAT NU DE ‘MOORDENAARSDUIM’?

 

"Kijk eens, er wordt gezegd dat ik een 'moordenaarsduim' heb en dat vind ik eng, want ik ben echt niet gewelddadig".

Deze boute bewering staat nog steeds in verouderde handleesboeken en mensen kunnen bij zo'n opmerking zeer gekwetst zijn en zich ongelukkig voelen. Gelukkig kan ik ze vaak geruststellen en vertellen wat deze duim nu precies betekent.

De duim heeft inderdaad een vreemde vorm, het topje van de duim is abnormaal kort, de nagel zeer breed en de gehele top is vaak dik of gezwollen. Deze vorm van de duim wordt in de Handleeskunde kogel of knuppelduimen genoemd.

Kogelduimen komen vaak in een familie voor en zijn erfelijk, niet altijd bij ouders of kinderen maar meer bij ooms, tantes of grootouders. Deze mensen hebben een aangeboren anomalie (anomalie = uitzondering, onregelmatigheid) en het ligt slecht aan de handleeskundige hen dan uit te leggen "om zich leren te beheersen'".  

 

De knuppel duimen wijzen er op dat je je wilskracht heel instinctief gebruikt en dat je zeer emotioneel reageert. Je bent super gevoelig, heel emotioneel en gespannen. Door deze eigenschappen raak je snel gepikeerd of van streek en voel je je snel gekwetst of gefrustreerd.

Wanneer je zo'n duim hebt kan, ik zeg kan, je ook aan hevige onrealistische gevoelsuitbarstingen lijden. Je kunt bijvoorbeeld heftig en onlogisch ergens op reageren of iets doen zonder aan de consequenties te denken. Je kunt de neiging hebben bij een of andere gelegenheid je zelfbeheersing te verliezen; of zomaar plotseling woedend en driftig te worden; of (hysterisch) in tranen uitbarsten of onlogisch of angstig zijn. Dit gebeurt gelukkig niet vaak of komt hoogst zelden voor maar wanneer dit gebeurt, kun je misschien desastreus zijn, onbereikbaar zijn, ondoordacht en niet tot reden te brengen zijn. Je verliest alleen je zelfbeheersing in bijzondere psychische stresssituaties. In alle andere buitengewone situaties, wanneer je opgewonden, gefrustreerd of bijzonder geprikkeld bent, ben je heel normaal, ook wanneer er eventuele emotionele gevoeligheid aan te pas komt. Alles kan maanden of jaren goed gaan maar op een dag prikkelt iets bij jou zo erg en je barst uit. Dan heb je voor een korte tijd jezelf niet meer in de hand, tot een woede-uitval over is.

 

Er moet beslist bij gezegd worden dat niet alle "kogelduimen" woedeaanvallen hebben, het kan zich ook uiten in een nerveuze huilbui of in een hysterisch gedrag. Deze duimen zien er dan ook minder dik uit. Er bestaat wel eerder de neiging, dat je je zelfbeheersing verliest maar dat is absoluut geen regel, meestal ben je zeer vredelievend van aard. Je kunt dan ook niet zo goed debatteren of redetwisten en meestal trek je je terug bij een argument, maar soms reageer je ook bijvoorbeeld zeer onlogisch.

 

Je kropt je emotionele energie erg lang op en onbewust straal je dan een felheid of agressie uit waardoor anderen ineens boos op je kunnen reageren. Hierdoor voel je je dan te kort gedaan want je begrijpt er dan helemaal niets van. In feite onderdruk je je emoties te lang want onbewust ben je bang te zullen ontploffen. Deze buitengewone beheerstheid kan je op een dag "uitbarsten" en dan heb je jezelf even niet meer in de hand.

Andere eigenschappen van de duim zijn verder dat je diepzinnig, vredelievend ,aardig, meegaand en heel spiritueel bent, maar ook tegendraads, halsstarrig en perfectionistisch.

 

  • Heel belangrijk is dat er ook naar andere aspecten van de duim en de hand gekeken moet worden om te zien hoe je karakter verder is om zo'n uitspraak zomaar te kunnen doen!

   

Ken je iemand die zo’n duim heeft, dan kun je niet zomaar zeggen: “Oh, die heeft rare drift aanvallen daar moet je voor oppassen”. Daar kwets je ze mee. Nee, je zult fijngevoelig met ze om moeten gaan, hoffelijk zijn en je best moeten doen om alles goed uit te spreken en uit te leggen of laten uitspreken of uitleggen, wat ze doen en waarom ze dingen doen. Zo kan menig misverstand vermeden worden.

 

Voor mensen die kogelduimen hebben gelden een paar regels:

a) Vermijdt situaties die spanningen kunnen geven.

Wanneer je bemerkt dat iets je ergert of opwindt, zoek dan naar een oplossing, voor je in een crisis komt. Wacht niet eerst af, of het misschien van zelf over gaat.

b) Oefen jezelf om rustig te blijven wanneer je je ergert, maak daar een gewoonte van, zodat kleine alledaagse ergernissen je niet uit je evenwicht kunnen brengen. Wanneer kleine problemen zich opstapelen, kan het juist tot een crisis komen.

Probeer je echter alle kleine problemen op te lossen, dan kan het zich echter ook niet zo gauw opstapelen. 


Ik heb een vriendin die ook een kogelduim heeft, ze is inderdaad wat eigenaardig maar de goedheid zelve. Ze is zeer snel gekwetst of lichtgeraakt, doordat ze niet altijd alles begrijpt, wat er in haar omgeving gebeurt, bijvoorbeeld bij het winkelen en wat het personeel dan zegt. Ik moet alles dan ook heel goed zeggen of duidelijk maken, ook moet ik haar vooral aankijken, zodat ze mijn ogen en gezicht goed kan zien. Zo kan ze zien of ik de dingen meen of een grapje maakt. Nooit heb ik haar hysterisch of zeer woedend gezien, maar wel zeer gauw van streek of over-emotioneel. Ze kan dan ook snel ‘hype’ zijn bij alledaagse gebeurtenissen.

 

 

 

Bron: Universele Handleeskunde van Magda van Dijk-Rijneke