Universele Handleeskunde » Wat is Handlezen, handleeskunde?

   Wat is handlezen, Handleeskunde?

 

Handleeskunde of Chirologie of handanalyse is een dynamische wetenschap die met zijn tijd meegaat. Het is een diagnose techniek, waarmee men door het bestuderen van de handen en de lijnen de natuurlijke aanleg van iemand kunt vaststellen. Deze aanleg omvat iemands karakter, talenten, psychische, mentale en emotionele gesteldheid.

Handleeskunde is een empirische wetenschap die op ervaringen, feiten en conclusies is gebaseerd en gecombineerd wordt met gezond verstand, psychologisch inzicht en mensenkennis. Door een goede handanalyse kan men meer inzicht krijgen in gedrag, reacties en hoe men zich nog kan ontwikkelen.

 

De hand is een blauwdruk van je ziel

Bij iedereen is al voor de geboorte zijn of haar 'levensplan' in grote lijnen vastgelegd en worden de karakteristieken van ieders ziel als een blauwdruk in de handen zichtbaar. Onze handen zijn als het ware een verlengstuk van onze psyche en onthullen wie we zijn en hoe we in elkaar zitten.

In de Handleeskunde worden beide handen bestudeerd omdat in principe ze elk verschillende elementen van ons karakter laten zien. De meeste mensen zijn rechtshandig en de rechterhand wordt de actieve hand genoemd en de linker de passieve. (Ben je linkshandig dan geldt dit andersom.) De passieve hand staat voor aanleg en voor dat wat je uit vorige levens hebt meegenomen aan opdrachten en lessen. De actieve hand vertelt wat je er mee doet en wat je ermee gedaan hebt.

 

De Handleeskunde bestaat uit vier specialisme t.w.:

 

Chironomie

Het bestuderen van de verschillende aspecten van de handen, zoals de vorm van de hand, de lengte en vorm van de vingers, de lengte en vorm van de kootjes, de betekenis van de vingers en de duim, de structuur, kleur, conditie en temperatuur van de huid, de betekenis van de heuvels en vlaktes in de hand, de buigzaamheid van de hand en de vingers.

 

Chiromancie

Handlijnkunde; het bestuderen van de lijnen en tekens in de hand. De vorm van de lijnen, waar deze beginnen en  waar ze eindigen. Vroeger gebruikte men de handlijnkunde (chiromantie) om te voorspellen.

 

Duimleeskunde

Het bestuderen van de duim: zoals de lengte, dikte, vorm en de kootjes. De duim is de heerser van de hand waarin vele karaktertrekken staan (zoals voelen, willen en denken).

 

Dermatoglyfen

Het bestuderen van de vinger- en huidpatronen in de hand, die speciale tendensen aangeven.

 

 

 Bron: Boek Universele Handleeskunde van Magda van Dijk-Rijneke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb