Handlezen.jouwweb.nl
Welkom » Opleiding Handlezen

 School der Universele Handleeskunde

 

De School der Universele Handleeskunde (sinds 1990) stelt zich ten doel de wetenschap van de Handleeskunde te bevorderen voor diegene die zichzelf beter willen leren kennen en die willen weten hoe hun levensproces verloopt.

 
Handleeskunde of Chirologie is een methodiek om door het bestuderen van de handen het karakter, talenten, de natuurlijke aanleg en de levensloop van iemand vast te stellen.
 
De School biedt een uitgebreide opleiding Chirologie waarin zowel Chironomy (eigenschappen van de handen) als Chiromancy (lijnen en tekens in de hand) als ook Dermatoglyfen (huidpatronen) gedoceerd wordt.
 
De Opleiding
In het algemeen omvat de opleiding:
  • Het leren onderscheiden van de verschillende fysieke kenmerken van de hand, zoals lijnen, bergen, vingers, vormen, e.d. en de bijbehorende betekenissen.
  • Het analyseren van de specifieke kenmerken van de hand en het leren combineren, deduceren en interpreteren van deze informatie om een inzicht in karakter, talent en levensloop te krijgen.
  • Het leren uitvoeren van deelanalyses en het onder woorden brengen ervan.
  • Het leren maken van handafdrukken.
  • Verantwoordelijkheden en ethiek.
 
Basisopleiding:
De basisopleiding bestaat uit twee blokken, elk van 12 lessen van twee uur, te weten Chironomy en Chiromancy.
Deze blokken omvatten het leren bestuderen van de verschillende aspecten van de hand, zoals:
 
Chironomy (start januari):
- De vorm en lengte van de hand, palm en vingers
- Huidanalyse en consistentie van de hand
- De bergen en vingers
- Huidpatronen en zones in de hand
 
Chiromancy (start september):
- Levens-, Hoofd, Hart-, en Saturnuslijn
- Apollo en Mercuriuslijn.
 
De basisopleiding wordt met een examen en basisdiploma afgerond.
 
Vervolgopleiding :
De vervolgopleiding, Chirologie 1 + 2, bestaat ook uit 2 blokken elk van 12 lessen en omvat het leren bestuderen van overige aspecten van de hand zoals:
- Secundaire lijnen zoals Intuïtie-, Relatie-,Simian-en Marslijn
- tekens, bergen (Neptunus-, Zonne- en Uranusberg)
- leunende, kromme en axiale vingers, kootjes etc.
 
Chirologie 1 (start januari) wordt afgerond met een proefwerk.
Chirologie 2 (start september) wordt afgerond met een examenopdracht en diploma.
 
Examenopdracht en diploma:                
De gehele opleiding wordt met een examenopdracht afgerond. Dit is het maken van een schriftelijke handanalyse c.q. rapport (tijdsduur 4 maanden) welke per email gecoacht wordt.
 
Bij elk opleidingsblok (4 van 12 lessen) wordt een praktisch cursusboek verstrekt.
De groepen zijn niet groter dan 8 personen.
 
Kosten:
Eenmalig inschrijfgeld € 50,-
 
Basisopleiding inclusief basisexamen: €
Vervolg Chirologie 1 inclusief tentamen: €
Vervolg Chirologie 2: € 
Examen coaching plus diploma: €