Vragen over Handleeskunde

Interview met Magda van Dijk-Rijneke

De hand is 'het beeldscherm' van de hersenen

 

Vraag: Wat is de genezende kracht van je eigen handen lezen?
Antwoord: Je leert wat je al weet ook te voelen.

Allemaal komen we eens op een punt in ons leven waarop we ons van onszelf bewust gaan worden en de behoefte krijgen om onszelf verder te ontplooien. We krijgen dan een diep verlangen om er achter te komen wie we nu echt zijn. Als je iemand bent die zichzelf het liefst alleen wil onderzoeken, kom je er snel achter dat dit op vele manieren kan. In dit proces kun je dan ook met talloze boeken kennismaken, die je een handje kunnen helpen om jezelf te analyseren. Als je jezelf helder kunt analyseren en onderzoeken dan is dat een hulp voor je zelfontwikkeling en heb je anderen daarbij niet nodig. Volg daarbij gewoon je intuïtie en kies een methode die het beste bij je past en waar je het meest toe aangetrokken voelt.
Een van de vele mogelijkheden om jezelf te leren kennen is bijvoorbeeld door je eigen handen te leren analyseren, waarbij bijvoorbeeld mijn boek 'Universele Handleeskunde, ontdekkingsreis naar je ware zelf' als gids kan dienen. Handanalyse is één van de prettigste manieren om tot een betere zelfkennis te komen. "Ken je je hand dan ken je jezelf en niemand kan je nog iets wijs maken"; is dan ook één van mijn credo's.

Er zijn helaas nog een aantal Nederlandse boeken in omloop, die helaas nogal zeer achterhaalde begrippen over Handleeskunde verkondigen. Het is schokkend te zien dat zelfs in recent uitgekomen boeken nog steeds bepaalde achterhaalde onzin gewoon uit verouderde boeken wordt overgenomen. Mensen, die deze boeken raadplegen kunnen terecht angstig worden door bepaalde verouderde begrippen die ze hierin tegenkomen.

Je eigen handen leren lezen is een ontdekkingsreis naar je ware zelf.


Vraag: Wat is Handleeskunde?
Antwoord: Handleeskunde of handanalyse is een dynamische wetenschap die met zijn tijd meegaat. Het is een diagnose techniek, waarmee je door het bestuderen van je handen en je lijnen je natuurlijke aanleg van jezelf kunt vaststellen. Deze aanleg omvat je, karakter, talenten, psychische, mentale en emotionele gesteldheden. Handleeskunde is een empirische wetenschap die op ervaringen, feiten en conclusies is gebaseerd en gecombineerd wordt met gezond verstand, psychologisch inzicht en mensenkennis. Door een goede handanalyse kun je meer inzicht krijgen in je gedrag, reacties en hoe je je nog kan ontwikkelen.

Je hoeft alleen maar in je handen te kijken om te zien wat er op een bepaald moment in je leven met je aan de hand is. Het is hetzelfde als wanneer je in de spiegel kijkt en je eigen spiegelbeeld vertelt wat er met je aan de hand is.
Allemaal vragen we ons op een zeker moment in ons leven af: is dit het nou? Ben ik wel goed bezig, zit ik hier wel goed op mijn plek, kan ik nog meer, wil ik dit wel? Al deze vragen zorgen er voor dat je tot bezinning komt en dat je van jezelf bewust begint te worden. Je gaat je afvragen, wie ben ik nu eigenlijk?
Ik ben altijd dol geweest op boeken vol met
levensverhalen. Als ik nu iemands hand lees,
lees ik zijn of haar levensverhaal. Zo'n verhaal
kan mij heel vertederen of ontroeren.

Je eigen handen geven alles over jezelf weer, zij vertellen jouw verhaal. Het is alsof je in je eigen dagboek leest. Je handen vertellen waarom je niet lekker in je vel zit of waarom je tot bezinning komt. De handen laten zien waar je van houdt en waar je een hekel aan hebt; hoe je lief hebt; hoe je denkt en of je geduldig of ongeduldig, zenuwachtig, angstig of tevreden bent. Je kunt nog zo goed toneel spelen maar je handen verraden hoe je je voelt. De handen laten zien wat je nog meer in je mars hebt. Welke talenten en capaciteiten nog in je sluimeren alsook welke verlangens er nog broeien. Door zelf je handen te analyseren kan niemand je nog iets wijs maken, integendeel omdat dit talent in jou zit is het in je hand te lezen en de hand wijst je de weg!


De hand is 'het beeldscherm' van de hersenen.
Het staat vast dat er een verbinding bestaat tussen de hersenen, de geest en de hand. Het gaat hier om méér dan alleen maar de besturing van de handen of het overbrengen van informatie. In de hand bevinden zich op één vierkante centimeter 2500 zenuwuiteinden, terwijl er
bijvoorbeeld op het dijbeen slechts 40 voorkomen. Door de verbindingen tussen de hersenen en de handen worden er in de handen duizenden hersenimpulsen geregistreerd. Door deze registratie van de hersenimpulsen in de hand is te zien welke talenten, aanleg, ervaringen en lichamelijke of geestelijke problemen je hebt. Ook is vastgesteld dat de hersenschors en de handen van een foetus zich gelijktijdig ontwikkelen. Ze bestaan uit hetzelfde basis-celmateriaal, het ectoderm. Een groot gedeelte van de hersenschors is betrokken bij het verwerken van berichten van en naar de hand.


Vraag: Waarom heeft de een meer lijnen in de hand dan de ander?
Antwoord: Dit komt door de gevoeligheid van het zenuwstelsel.
Sommige mensen, met een overvloed aan lijnen in de hand, denken vaak dat ze oude handen hebben maar deze handen komen ook bij kleine kinderen voor. Anderen denken dat zij, bij een overvloed aan lijnen, oude zielen zijn maar dit is ook niet het geval.
De hand zelf is uiterst sensitief door haar talrijke zenuwen. Het aantal lijnen in je hand heeft te maken met de gevoeligheid van je zenuwstelsel in aanleg. Je gevoelige zenuwstelsel reageert op de vele inwendige en uitwendige processen. Deze worden door je hersenimpulsen in je hand geregistreerd. Ook gedachten, gevoelens en daden drukken hun stempel in je hand. Op deze wijze wordt de hand het beeldscherm van je gevoelens, hartstochten en ervaringen. Naarmate deze indrukken sterker zijn, of naar mate je beïnvloedbaarder bent zullen er meer lijnen in je hand te zien zijn.


Je routekaart van het leven

Vraag: Bepalen de lijnen in je hand je levenslot?
Antwoord: De lijnen in je hand is je persoonlijke routekaart. Deze wijst je de weg in het leven.
Mijn ervaring is, dat je lotsbestemming niet vast ligt en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Voor vele mensen is het echter niet mogelijk om bewust een bepaalde ontwikkeling te volgen. Iemands bestemming wordt voor zijn geboorte vastgelegd. De hand kun je zien als een blauwdruk ervan waarbij de lijnen de te gane weg aangeven. De lijnen kun je zien als je persoonlijke routekaart; de weg die je kan volgen in je leven. Bevalt deze weg je niet, dan geeft je eigen vrije wil je gelukkig de mogelijkheid om van richting te veranderen of een andere weg te nemen. En het mooiste is dat je zelf in je eigen hand kan constateren, dat je op de goede weg zit. Want wat gebeurt er?

Handleeskunde kan je helpen jezelf beter te leren kennen en je leven gerichter vorm te geven. In één oogopslag zie ik iemands ontgonnen talenten of gaven. Het heerlijkste is dan er op te wijzen wat zijn of haar mogelijkheden nog zijn.

Wanneer je je bewust begint te worden van jezelf ga je inzicht in je bestemming of route krijgen. Je gaat inzien dat deze route alleen speciaal voor jou is gemaakt en alleen door jou wordt belopen. Wanneer je niet verder kan op je weg, beslis jijzelf of je van deze route wilt afwijken. Wanneer jij van koers verandert, verandert ook de lijn in je hand. Maak je een omweg dan wordt de lijn dunner; wil je het wat langzamer aan doen dan wordt de lijn vager; zit je goed dan wordt de lijn sterker. Bij een totaal nieuwe route krijgt de lijn een overlappende breuk die jou liefdevol de gelegenheid geeft om aan je nieuwe weg te wennen. Heb je een bepaalde weg nog nooit belopen en ben je nieuwsgierig om ook deze route eens te nemen (wat meestal een dunne lijn is), dan zul je zien dat die lijn ook dieper wordt. Zo kunnen er in je hand nog vele andere onbekende wegen lopen, die allemaal nog ontdekt kunnen worden. Is dit niet een opwindend idee? Een ontdekkingstocht naar nieuwe wegen, naar je ware zelf? Maakt dat je leven niet interessant?


Vraag: Wat vertellen de lijnen in de hand?
Antwoord: De lijnen in de hand behoren bij een van de specialismen van de Handleeskunde, de handlijnkunde. Hier kunnen we veel uit lezen maar niet alles.
De primaire lijnen, zoals de Levens-, Hoofd-, en Hartlijn vertellen of je in balans bent, zij weerspiegelen de harmonie tussen willen, denken en voelen.
De belangrijkste drie secundaire lijnen (Saturnus-, Apollo-, en Mercuriuslijn) weerspiegelen je gedachten, opvattingen en gedragingen en kunnen aangeven in hoeverre je je laat afleiden door je omgeving. De andere secundaire lijntjes en tekens kunnen dit versterken of verzwakken.

De lijnen in je hand laten duidelijk zien dat je je bestemming in eigen hand hebt en dat je zelf de verantwoording voor je leven draagt. Heb je weinig lijnen dan is jouw route vrij makkelijk te volgen. Je wordt dan onderweg weinig beïnvloed door de indrukken om je heen. Heb je echter zeer veel lijnen dan sta je open voor de vele indrukken die je meemaakt. Vele wegen liggen er voor je open, maar je moet een van deze wegen kiezen waardoor je nerveus en zenuwachtig kan worden. Wanneer je echter bewust een route uitgestippeld hebt, zullen de betreffende lijnen in je hand dieper worden en kunnen andere lijnen dunner worden of zelfs mogelijk verdwijnen. Dit betekent, dat je je eigen routekaart onder controle krijgt en je kunt dus vrijelijk bepalen welke kant je opgaat. Op welke manier jij je einddoel wilt bereiken is je vrije keuze. Dit laat zien dat je wel degelijk invloed kan uitoefenen op je levensweg. Door je eigen route uit te stippelen, schep je dus ook je eigen bestemming. Je kunt zelf een andere weg kiezen als je iets anders wenst en op die manier steeds mooiere wegen ontdekken. Lijnen kunnen soms binnen een week veranderen maar meestal pas na een jaar. Wanneer je bijvoorbeeld verandert van levenswijze, verandert je Levenslijn en verander je van denkwijze, verandert je Hoofdlijn.

Je bent de schepper van je eigen persoonlijke routekaart met onbegrensde mogelijkheden. Volg je route op jouw unieke manier want niemand heeft hem ooit gevolgd en niemand zal hem ook nemen. Deze lange reis is een wonderbaarlijke route. Probeer niet zo snel mogelijk je bestemming te bereiken maar geniet van de fijne dingen die je onderweg meemaakt en je zal vreugdevol en met voldoening op je eindbestemming aankomen.


Universele Handleeskunde
Handleeskunde is een zeer verfijnde en relatief eenvoudige methode om een karakteranalyse te maken, zonder moeilijke berekeningen. In mijn boek "Universele Handleeskunde" zet ik op een verantwoorde en gemakkelijk leesbare wijze de Handleeskunde uiteen. Ik beschrijf de methodieken waarmee je je eigen handen kunt leren analyseren. Hoe je moet combineren en deduceren om een juiste karakteranalyse van je zelf te maken. Iedereen kan het onder de knie krijgen, gewoon omdat het aan bepaalde regels gebonden is.

Achterhaalde zaken, die je angstig kunnen maken.
In verouderde boeken staan dat de linkerhand nooit verandert. Dat is niet waar, ook daar veranderen de lijnen of ontstaan er nieuwe lijnen.
Wanneer je een goede handanalyse van jezelf wilt maken, is het belangrijk om een verantwoord en modern boek kopen.
Ik heb al van het begin af aan het hartstochtelijk verlangen gehad om met de vele onzinnige uitspraken over Handleeskunde af te rekenen. Met mijn boek wil ik de vele fabels over de Handleeskunde die er in de loop der tijd zijn ontstaan, uit de wereld helpen. Ik heb dit boek geschreven omdat ik vond dat er een modern Nederlands boek over Handleeskunde nodig was, met de nieuwste inzichten, als complete gids voor iedereen voor diegene die zelf zijn eigen handen wil leren lezen!
Ten onrechte wordt er soms nog van uitgegaan dat Handleeskunde verwant is aan waarzeggerij en toekomstvoorspelling, wat het dus absoluut niet is. Een goede handleeskundige verduidelijkt de weg die je in leven volgt. Zo ook waarom bepaalde dingen gebeuren, wat er met je is gebeurd en welke mogelijkheden je nog hebt. Je bepaalt zelf of je wilt veranderen.


Enkele begrippen die helaas nog steeds door onkundige 'handlezers' gebruikt worden:
 
Het hebben van een Venusgordel zou erop duiden dat men een rare seksuele geaardheid heeft.
Dit is zeker niet waar! Een Venusgordel in de hand is te beschouwen als een tweede Hartlijn en duidt erop dat men een uiterst fijngevoelige, intense aard heeft. Dit kan zowel lichamelijk als psychische zijn. Met lichamelijk bedoel ik dat men zich op een sensuele emotionele manier zich uitdruk, deze mensen houden van aanraken en knuffelen; met psychisch dat men zich op een esthetische emotionele manier zich uitdruk, deze mensen zijn zeer romantisch en idealistisch. Beide type mensen hebben medegevoel en liefde voor anderen en zijn charismatisch.

Als je geen Hartlijn hebt zou je ook geen 'hart' hebben.
Diegenen die geen Hartlijn hebben hoeven zich echt geen zorgen te maken! In een relatief klein aantal handen ontbreekt de Hoofd- en Hartlijn. In plaats daarvan loopt er één lijn recht over de palm, ongeveer waar de Hoofdlijn normaliter gesitueerd zou zijn. Deze wordt door de professionele handleeskundige de Simiaanlijn genoemd.
De Hoofdlijn vertelt iets over je mentale kwaliteiten, over je manier van denken en redeneren. De Hartlijn vertelt iets over je gevoelens, je emotionele reacties en over de manier hoe je iemand lief hebt. Wanneer deze lijnen normaal gescheiden zijn ben je instaat om objectief en redelijk te zijn. Ook ben je in staat je emotionele reacties en gevoelens te beheersen.
Daar de Simiaanlijn echter een gecombineerde Hoofd- en Hartlijn is, duidt dit erop dat het vermogen tot voelen en tot redeneren teveel met elkaar vermengd is, waardoor men deze vermogens niet goed kan scheiden. Deze mensen kunnen niet goed rationeel denken en reageren direct op hun gevoelens of denken te rationeel en reageer niet goed op hun gevoelens. Ze vinden het dus erg moeilijk gedachten en gevoelens te scheiden. Wat men voelt houdt men voor denken en wat men denkt houdt men voor voelen. Doordat je gevoelens en gedachten één zijn doet men de dingen waarbij ze zich betrokken voelen met veel passie, intensiteit en energie.

Ik kan mij enorm kwaad maken over onderstaande, achterhaalde uitspraken in een recent uitgegeven boek over Handleeskunde. Daarin stond onder meer over de volgende onzin.

Bij een 'Grote lijdenslijn' zou men als kind misbruikt zij en zal men uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen noodlot worden.
Een 'Grote lijdenslijn' is een lijn die vanuit de muis van de hand dwars over de palm loopt en die de Hoofd- en Hartlijn doorsnijdt. Deze wordt als een enorme 'ervaringslijn' beschouwd en wijst op een ingrijpende ervaring waarbij men veel verdriet heeft doorstaan en dit heeft zijn hele wezen beroerd en vervormd. De bovenstaande betekenis is echter onzin!

Of nog zo'n leuke:

Een eiland aan begin van de Levenslijn zou beteken dat men als moeder mogelijk alle moeite heeft gedaan om de vrucht te verliezen maar dat die later toch geboren is.
Een eiland aan het begin van de Levenslijn wijst meestal op lichamelijke zwakte of op problemen tijdens de geboorte (couveusekindje). Soms kan het er op duiden dat de geboorte met vaagheid of met een geheim omgeven is, bijvoorbeeld doordat de ouders 'moesten' trouwen. Of dit de werkelijke betekenis is hangt af of dit bevestigd wordt door nog andere tekens in die hand. Het is zeker niet de dramatische betekenis die hierboven vermeld wordt.

Dat pas uitgegeven boeken nog deze onwaarheden bevatten is erg jammer. Een betere voorlichting over Handleeskunde is dan ook hard nodig om bovenstaande, onjuiste ideeën uit de wereld te helpen.


Vraag: Aan een lange Levenslijn kun je toch zien hoe oud iemand wordt?
Antwoord: Nee!
De lengte van de Levenslijn zegt niets over de lengte van je leven, maar hij vertelt iets over de kwaliteit van het leven dat je leidt. De Levenslijn zegt iets over je lichamelijke constitutie, je weerstandsvermogen en vooral je houding ten opzichte van het leven. Met andere woorden je enthousiasme, je levenslust. Een korte Levenslijn kan wijzen op een veranderde manier van leven, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Let wel, een korte Levenslijn is bijzonder zeldzaam en ik heb dan ook zelden zo'n lijn gezien. Meestal schijnt hij kort te lijken maar er kan bijvoorbeeld aan het einde van de Levenslijn een dunne verbinding met een andere lijn zijn ontstaan die de 'taak' van de Levenslijn overneemt. Ook ziet men vaak dat de Levenslijn aan het begin kort lijkt maar dat hij een eindje verder opnieuw begint.

Vraag: Kun je zien of iemand weer 'op de juiste weg loopt'?
Antwoord: Ja.
In de hand is te zien wanneer je mogelijkerwijs meer rust of innerlijke voldoening kan krijgen of dat je weer lekker in je vel gaat zitten. Of dit het geval is zie je meestal aan de Apollolijn of Saturnuslijn, maar dat is ook aan andere dingen in de hand te zien. Dikwijls is dit rond je veertigste het geval. Vaak ben je dan pas echt volwassen en kun je de dingen beter relativeren en word je realistischer. Elke eigenschap in de hand heeft prettige en vervelende kanten. 'Echt" veranderen kun je jezelf niet helemaal want je hebt nu eenmaal je aanleg en karaktertrekken. Wel kun je je talenten optimaal gaan gebruiken en je karaktertrekken verzachten.

Gelukkig is niemand gelijk en zijn we allemaal uniek. Wel zijn we gelijkwaardig. We behoeven slechts ons volledige zijn te leren accepteren..


Handleeskunde is een holistische en dynamische wetenschap
Het is jammer dat nog steeds veel handleeskundigen niet op de hoogte zijn van de moderne interpretaties van de informatie die onze handen laten zien. Vaak zijn zij stil blijven staan in hun kennis. Ze vergeten dat de Handleeskunde een dynamische wetenschap is en dat deze, net als in de psychologie, een empirische of ervaringswetenschap is. Dit betekent dat ook de in de Handleeskunde gebruikte begrippen in de loop der jaren door ervaring, feiten en nieuwe conclusies veranderen. Voorbeelden zoals verouderde begrippen over kinderlijntjes, relatielijntjes, de moordenaarsduim, geen Hartlijn, de grote lijdenslijn, eilanden heb ik uitgebreid in mijn boek beschreven.

De hand moet in zijn geheel gelezen worden, op de holistische manier. Dat betekent dat er bij één aanduiding geen conclusie getrokken mag worden. Je ziet bijvoorbeeld een teken van een vervelende eigenschap maar andere indicaties kunnen deze verzachten of zelfs versterken. Zo kun je aan de ene kant assertief geworden zijn omdat je in aanleg opofferend was; of aan de andere kant flexibeler geworden zijn terwijl je aanleg dominant was.

Wanneer je je handen wilt laten lezen, ga dan naar een deskundige handleeskundige die een moderne opleiding heeft gehad. Een goede handleeskundige heeft een verantwoordelijke instelling en houdt zich op de hoogte van vernieuwingen! Omdat de mens evolueert, veranderen ook de betekenissen van sommige tekens in de hand.


Ken je je hand dan ken je jezelf
Als je aan je spirituele groei wilt werken is 'je handen leren lezen' een goede handleiding om te ontdekken wie je werkelijk bent. Ook als je te weten wilt komen hoe je karakter en talenten zich hebben ontwikkeld kan het lezen van je eigen handen je hierbij helpen.
Je handen openbaren een beeld van je echte zelf waar je volledig op kunt vertrouwen. Wellicht zie je een sluimerend talent in je hand die je nog niet uit hebt geprobeerd. Je kunt je zelf dus aanmoedigen. Je handen vertellen hoe het leven verlopen is en hoe je jezelf hebt ontplooid, maar ook waar je beperkingen liggen en hoe je nog sluimerende talenten en vermogens kunt ontdekken en aanwenden. Wanneer je achter je echte zelf komt kun je veranderen en ben je ook in staat je verder te ontwikkelen.

In mijn boek kun je ontdekken wat je nog weerhoudt om door te groeien. Het verschaft inzicht in je gedrag en motivatie en het vergroot je zelfkennis. Een ontdekkingstocht naar je ware zelf.
[Lotus]
 

 Bron: Universele Handleeskunde van Magda van Dijk-Rijneke
 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb