Universele Handleeskunde » Onzin over handlezen

Onzin over handlezen

 

Als deskundige op het gebied van de Handleeskunde (1986) zie ik het ondermeer als mijn missie om de vele fabels en onzin, die over Handleeskunde in Nederland te ronde gaan, te ontkrachten. Met behulp van mijn boeken, interviews en tijdschriftartikelen lukt dit al aardig. Op deze manier zijn er al vele bakerpraatjes de wereld uitgeholpen.

   Toch laten sommige moderne tijdschriften zich nog steeds beduvelen door zogenaamde handlezers te interviewen die onzin verkopen. Dat tijdschrift doet dus ook mee aan de onzin die over de Handleeskunde te ronde gaat. Niet zo lang geleden stond er in Libelle Balans een artikel waar een "handlezer" beweerde vorige levens in de hand te kunnen zien. Dat vele mensen daar intrappen is al erg genoeg, maar dat zo'n tijdschrift dit soort dingen publiceert gaat mij te ver. Zo'n "handlezer'' wil interessant zijn en invloed over iemand hebben, want dit is natuurlijk niet na te checken. Men kan wel van alles uit zogenaamde vorige levens vertellen en mensen iets wijsmaken.

   Ook wordt er door uitgevers boeken herdrukt waar de info zeer verouderd is. Ik denk dan: " dat doet men toch ook niet met gedateerde psychologie of gezondheidsboeken?"

   Er zijn boeken in omloop, die zeer achterhaalde begrippen over Handleeskunde verkondigen. Het is schokkend te zien dat zelfs in een recent uitgekomen boek nog steeds achterhaalde onzin gewoon uit verschillende verouderde boeken wordt overgenomen. (Atlas van de hand). Overgeschreven uit diverse handleesboeken, zodat er natuurlijk tegenstrijdigheden ontstaan. Op de ene bladzij staat dat en op de andere dat. Mensen, die dit boek raadplegen, kunnen terecht angstig worden door bepaalde verouderde begrippen die ze hierin tegenkomen. Ik wordt daar vaak over gemaild of gebeld.
Zo blijven natuurlijk de bakerpraatjes bestaan.

Handleeskunde is een dynamische wetenschap die met zijn tijd meegaat en het mag niet de bedoeling zijn om onzin daarover te blijven propageren.

Achterhaalde zaken, die je angstig kunnen maken.

 • In verouderde boeken staan dat de linkerhand nooit verandert. Dat is niet waar, ook daar veranderen de lijnen of ontstaan er nieuwe lijnen.
 • Het hebben van een Venusgordel zou erop duiden dat men een rare seksuele geaardheid heeft.
  Dit is zeker niet waar! Een Venusgordel is verwant aan de Hartlijn maar heeft een uitgebreider beleving op emotioneel en seksueel gebied. Deze beleving is van een hoger niveau, anders gezegd heeft een hoger trillingsgetal dan de Hartlijn. De Venusgordel  laat zien dat je uiterst fijngevoelig en ontvankelijk bent, zowel lichamelijk als geestelijk. Met lichamelijk bedoel ik dat men zich op een sensibele emotionele manier zich uitdruk, deze mensen houden van aanraken en knuffelen; met geestelijk dat men zich op een esthetische emotionele manier zich uitdruk, deze mensen zijn zeer romantisch en idealistisch. Beide type mensen hebben medegevoel en liefde voor anderen en zijn charismatisch.
 • Als je geen Hartlijn hebt zou je ook geen 'hart' hebben.
  Diegenen die geen Hartlijn hebben hoeven zich echt geen zorgen te maken! In een relatief klein aantal handen ontbreekt de Hoofd- en Hartlijn. In plaats daarvan loopt er één lijn recht over de palm, ongeveer waar de Hoofdlijn normaliter gesitueerd zou zijn. Deze wordt door de professionele handleeskundige de Simiaanlijn genoemd.
  De Hoofdlijn vertelt iets over je mentale kwaliteiten, over je manier van denken en redeneren. De Hartlijn vertelt iets over je gevoelens, je emotionele reacties en over de manier hoe je iemand lief hebt. Wanneer deze lijnen normaal gescheiden zijn ben je instaat om objectief en redelijk te zijn. Ook ben je in staat je emotionele reacties en gevoelens te beheersen.
  Daar de Simiaanlijn echter een gecombineerde Hoofd- en Hartlijn is, duidt dit erop dat het vermogen tot voelen en tot redeneren teveel met elkaar vermengd is, waardoor men deze vermogens niet goed kan scheiden. Deze mensen kunnen niet goed rationeel denken en reageren direct op hun gevoelens of denken te rationeel en reageer niet goed op hun gevoelens. Ze vinden het dus erg moeilijk gedachten en gevoelens te scheiden. Wat men voelt houdt men voor denken en wat men denkt houdt men voor voelen. Doordat je gevoelens en gedachten één zijn doet men de dingen waarbij ze zich betrokken voelen met veel passie, intensiteit en energie.

 

Ik kan mij enorm druk maken over onderstaande, achterhaalde uitspraken in een recent uitgegeven boek over Handleeskunde. Daarin stond ondermeer over de volgende onzin.

 • Bij een 'Grote lijdenslijn' zou men als kind misbruikt zijn en zal men uiteindelijk het slachtoffer van zijn eigen noodlot worden.
  Een 'Grote lijdenslijn' is een lijn die vanuit de muis van de hand dwars over de palm loopt en die de Hoofd- en Hartlijn doorsnijdt. Deze wordt als een enorme 'ervaringslijn' beschouwd en wijst op een ingrijpende ervaring waarbij men veel verdriet heeft doorstaan en dit heeft zijn hele wezen beroerd en vervormd. De bovenstaande betekenis is echter onzin!
 • Een eiland aan begin van de Levenslijn zou beteken dat men als moeder mogelijk alle moeite heeft gedaan om de vrucht te verliezen maar dat die later toch geboren is.
  Een eiland aan het begin van de Levenslijn wijst meestal op lichamelijke zwakte of op problemen tijdens de geboorte (couveusekindje). Soms kan het er op duiden dat de geboorte met vaagheid of met een geheim omgeven is, bijvoorbeeld doordat de ouders 'moesten' trouwen. Of dit de werkelijke betekenis is hangt af of dit bevestigd wordt door nog andere tekens in die hand. Het is zeker niet de dramatische betekenis die hierboven vermeld wordt.
 • Aan de lengte van de Levenslijn kun je zien hoe oud iemand wordt
  NEE! De lengte van de Levenslijn zegt niets over de lengte van je leven, maar hij vertelt iets over de kwaliteit van het leven dat je leidt. De Levenslijn zegt iets over je lichamelijke constitutie, je weerstandsvermogen en vooral je houding ten opzichte van het leven. Met andere woorden je enthousiasme, je levenslust. Een korte Levenslijn kan wijzen op een veranderde manier van leven, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Let wel, een korte Levenslijn is bijzonder zeldzaam en ik heb dan ook zelden zo'n lijn gezien. Meestal schijnt hij kort te lijken maar er kan bijvoorbeeld aan het einde van de Levenslijn een dunne verbinding met een andere lijn zijn ontstaan die de 'taak' van de Levenslijn overneemt. Ook ziet men vaak dat de Levenslijn aan het begin kort lijkt maar dat hij een eindje verder opnieuw begint. 

 

Vragen hierover neem contact op met Magda

universelehandleeskunde@kpnmail.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb